Norges svar på Downton Abbey?

Kjenner du til Bogstad Gård? Vi er så heldige å bo en liten sykkeltur unna. Har du ikke besøkt dette vakre stedet med så mye histore, MÅ du bare ta turen innom.

Skjermbilde 2015-09-27 kl. 21.08.23

Bogstad Gård har tilhørt samme slektskrets fra godset ble privat eiendom i 1649 og helt frem til 1955, da stedet ble gitt bort som gave til en privat stiftelse og åpnet som museum. Hovedbygningen som er bygget mellom 1760-1780 er oppført i klassisistisk byggestil og er et typisk eksempel på byggeskikken for landets overklasse på den tiden.

Gården Bogstad ble ryddet i forhistorisk tid og var i drift gjennom første del av middelalderen. Etter svartedauen i 1349 ble stedet liggende øde, men kom senere i drift som leilendingsgods under Hovedøya kloster. Etter reformasjonen i 1536/37 ble alt kirkegods overført til kronen.

I 1649 opptrer den første private eier, fogden Morten Lauritzen («Ugle»). Under krigene på 1600-tallet ga han kronen store lån, og da lånene ikke ble betalt tilbake fikk han skjøte på Bogstad og andre gårder i Sørkedalen. Dette skapte et gods som omfattet både jord- og skogeiendommer og ga grunnlag for sagbruk og trelasthandel, næringer som utviklet seg raskt på 1600-tallet.

Et viktig kapittel i Bogstads historie tilhører Peder Anker som overtok stedet i 1772. Han tilhørte det øverste sjikt av det norske handelspatrisiatet og var den første av Bogstads eiere som bodde fast på gården. Peder Anker utvidet hovedbygningen og innredet hjemmet med kunst og møbler etter moderne europeisk smak. Som ung hadde han fått sin utdannelse på flere års reiser rundt i Europa. Dette kom til å påvirke han for en livslang innsats for fremme av norske forhold.

Skjermbilde 2015-09-27 kl. 21.08.39

1814 er et merkeår i norsk historie. Unionen med Danmark ble oppløst, Norge fikk sin egen grunnlov og gikk deretter inn i en løsere union med Sverige. På den tiden var man nødt til å bruke private hjem til politisk møtevirksomhet og representasjon. Bogstad og Eidsvoll var to av de mest sentrale møtestedene dette året. Høsten 1814 kom daværende Kronprins Karl Johan til Bogstad og spurte Peder Anker om han ville bli Norges statsminister i den nye regjeringen. I den første norske regjeringen ble også svigersønnen, Grev Herman Wedel Jarlsberg, utnevnt til finansminister.

Peder Ankers eneste barn, Karen Anker, giftet seg med grev Herman Wedel Jarlsberg og ble grevinne. De bosatte seg etterhvert på Bogstad og greven drev konsernet videre etter Peder Ankers død i 1824. I 1854 ble godset delt mellom deres arvinger slik at nesten hele skogarelaet, jernverkene og sagbrukene gikk samlet over på en part. Denne parten er vesentlig blitt holdt samlet og er gått i arv i familien, ved navn Løvenskiold. Dagens firma Løvenskiold-Vækerø er basert på det gamle Bogstad-godset.

Skjermbilde 2015-09-27 kl. 21.17.18

Etter delingen ble Bogstad Gård liggende igjen med et mindre skogareal og en del dyrket mark, foruten hovedbygningen med det meste av det gamle innboet. I 1955 solgte arvingene til Bogstad sin skog og jord til Oslo kommune, unntatt 130 mål park og annet terreng rundt hovedanlegget. Dette og Bogstads hovedbygning, med innbo, og parken ble gitt av arvingene til Bogstad Stiftelse. Museet på Bogstad eies av en stiftelse som forvaltes av Norsk Folkemusem. Bogstad Gård har egen administrasjon. Kilde, bogstad.no

Skjermbilde 2015-09-27 kl. 21.18.43Skjermbilde 2015-09-27 kl. 21.21.07Skjermbilde 2015-09-27 kl. 21.21.19Skjermbilde 2015-09-27 kl. 21.23.09Skjermbilde 2015-09-27 kl. 21.23.20

Dyrene på gården er nå ute på beitet. Mathea syntes det var så koselig å gi sauene mat.

Skjermbilde 2015-09-27 kl. 21.23.33

Våren 1807 ble det feiret bryllup på Bogstad. Peder Ankers eneste barn, Karen, giftet seg med grev Herman Wedel Jarlsberg. I forbindelse med bryllupet ble Bogstad rustet opp. Hovedporten i østfløyen ble markert med en kolonnade av fire imiterte marmorsøyler. Alle senere malerier og tegninger viser tydelig søylerekke på lysthusets fasade mot vannet.

Parkanlegget på Bogstad er det eneste i Norge som kan fremvise en stilmessig og historisk kontinuitet fra midten av 1700-tallet frem til moderne tid. Lysthuset gir en ytterligere dimensjon til parkanlegget som avspeiler forandringene gjennom historien.
Målet er å tilrettelegge for formidling av hagekunst og opplysningstidens idéer der pryd og nytte forenes.
Gjenreisningen av den rekonstruerte utgaven av Peder Anker sitt lysthus er et verdifullt supplement til dagens restaurering av parken og oppgradering av stedet som helhet. Lysthuset står og speiler seg i vannflaten, som et lite tempel med søyler og pilastre og stor takhøyde! Kilde, bogstad.no

På Bogstad er det både en koselig Cafè, gårdsbutikk, museum og en rekke aktiviteter sommer som vinter. Det er godt med gratis parkeringsplasser og helt fantastisk å gå tur i området rundt.

For English translation, click here.

Foto: Marianne Haga Kinder

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *